spirit mountain coupons mother's day 2013 singapore gifts indian spice box gift black rock novi gift cards rainbow symphony store coupon

Skolan där vi samarbetar för samverkan, kunskap, respekt, kreativitet, ansvar och glädje.

Skolan Kunskapsljuset

Kunskapsljuset är en friskola med inriktningen språk och kultur. Denna profil ger en mångfaldig miljö där barnen oavsett religiösa eller politiska tillhörigheter ges en gedigen och bra studiemiljö på lika villkor. Skolan arbetar utifrån barnets egen arbetsförmåga och arbetar mycket med svenska språket och elevens modersmål.

Nyckelorden för Kunskapsljuset är samverkan, kunskap, respekt, kreativitet, ansvar och glädje.

Här på vår hemsida kan du läsa om skolan, vår verksamhet och vilka vi är. Vill du komma i kontakt med oss är du mer än välkommen att ringa, skicka e-post eller titta förbi.

Kunskapsljuset