Välkomna till Skolan Kunskapsljuset!

             Här på vår hemsida kan du läsa om skolan – om vår verksamhet och vilka vi är. Vill du komma i kontakt med oss är du mer än                                                      välkommen att ringa, maila eller titta förbi.

             Hoppas ni får ett jättebra läsår 2018/2019!

             Hälsningar,
             Skolan Kunskapsljuset

 

Skolan Kunskapsljuset har sedan starten fortlöpande aktivt arbetat med att utveckla lärandet på skolan.  Genom åren har vi drivit lyckosamma projekt inom ett flertalet viktiga områden för verksamheten – alltifrån lärare lär av lärare och Tryggve tills dagens kollegiala lärande vid det pedagogiska samtalet.

Utvecklingsarbete under läsåret 2017- 2018

Läsårets utvecklingsarbete kommer främst fokusera på att arbeta fram en plan som på bästa sätt utvecklar elevens språkliga medvenhet och vidare språkutvecklingen genom att skapa en struktur och ett arbetssätt som länkar samman svenskan som andra språk, modersmålsundervisningen och språkstödet i övrig undervisning.

Modersmålsundervisning som skolans val

Forskare är idag eniga om modersmålets viktiga betydelse för lärande.  Barn som ännu inte har ett utvecklat språk behöver modersmålsundervisning som stöd för andraspråksundervisningen.

Våra elever behöver mycket stöd för att kunna utveckla sitt svenska språk. Utvecklingsarbetet i modersmålsundervisningen startar hösten 2017.

I fas 1 bearbetas en struktur för modersmålsundervisningen i år 1 – 6.  Syftet är att skapa en struktur som stödjer språkinlärningen i ordningen tala, skriva och läsa inom en viss tidsram.

I fas 2 bearbetas ett system där andraspråksundervisningen koordineras med modersmålsundervisningen så att man arbetar med de olika momenten tala, skriva och läsa, samtidigt.

I fas 3 kommer arbetslagen i samarbete med modersmålslärarna att implementera det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen.

 logo

Exempel på saker som gjort hittills; Lärare som undervisar i Svenska (Sv) och Svenska som andraspråk (SVA) på skolan och lärare som undervisar i Modersmål (Ml) har tillsammans granskat det centrala innehållet för kursplanerna för de aktuella ämnena. Därefter har ett gemensamt plan arbetats fram för undervisning i Sv, Sva och Ml. Det centrala innehållet har brutits ner från åk 1-6 och tanken har varit att det ska finnas en gemensam röd tråd för språkundervisningen på skolan. En annan tanke med satsningen har varit att förbättra samarbetet och kommunikationen med lärare på skolan och modersmålslärare. Ännu en ändring som skolan har gjort är att flytta all modersmålsundervisning från fredag eftermiddag. Varje årskurs får nu modersmålsundervisningen integrerad i sitt vanliga schema på ett vanligt lektionspass, precis som övriga ämnen i skolan. Lärare, föräldrar och elever ska under terminens gång bli tillfrågade om den nya modersmålsundervisningen.

Fortbildning NPF (neuropsykologiska funktionsnedsättningar) för att öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och den psykiska hälsan för alla elever

Det är viktigt att skolans personal får ökade kunskaper om hur man på bästa möjliga sätt kan bemöta alla elever och förstå deras behov vid inlärningen. Personalen ska därför ta del av den interna fortbildningen i form av självstudier och bestämda diskussionstillfällen.

 Målet är att deltagarna efter utbildningen har:

·         · en grundläggande förståelse för och utökad kunskap om barns och elevers olika förutsättningar

·         · kännedom om anpassningar och strukturer som ger eleverna bättre förutsättningar

·         · en inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykologiska funktionsnedsättningar men även hur man som vårdnadshavare till ett barn med NPF upplever vardagen

 • sceene1

  [widgetkit id=24]

 • sceene2
 • sceene3
 • sceene4
 • sceene5
 • sceene6
 • sceene7
 • sceene8

Öppettider

Reception

Måndag-Fredag: 07.15-15.00
Helgdagar: Stängt

Kontakta oss

Hitta hit

 • Hitta hit!

  Norrköping

  Hagebygatan 180, 603 62
 • map 48

  Hitta hit!

  Kartan
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.