SVT anmäld

Vi har anmält SVT-inslag till Granskningsnämnden

Idag har jag som huvudman för skolan Kunskapsljuset anmält en serie inslag i SVT Nyheter Öst till Granskningsnämnden. Jag vill att Granskningsnämnden granskar inslagen utifrån de pressetiska regler som gäller för SVT. Inslagen sändes alla i SVT1 och SVT2 i slutet av maj och början av juni med start den 22 maj. Inslagen förmedlar stark kritik mot skolans verksamhet de senaste åren.

Men det är inte själva kritiken vi vill att Granskningsnämnden ska granska. Kritik tål vi, men inte osanningar och falska påståenden. I inslagen förkommer, för oss allvarliga osakliga påståenden och faktafel.

Bland annat påstår reportern i ett inslag att skolan fått 23 miljoner i ”extrapengar” (strukturbidraget) utan att vare sig han eller någon annan kan granska vart pengar tagit vägen. Det är fel.

Vår skola, precis som alla andra friskolor som driver verksamhet för skattebetalarnas pengar, är skyldiga att redovisa vad vi gör med hela skolpengen, varav strukturbidraget är en integrerad del. De senaste fem åren har Skolinspektionen begärt in, fått och granskat vår ekonomi.

Våra ekonomiska rapporter till Skolinspektionen är offentliga handlingar och kan begäras ut av vem som helst, även av journalister.

Såvitt vi vet har inte reportern gjort detta inför sin s.k. granskning. Hade han gjort det hade han kunnat konstatera att vare sig strukturbidraget eller andra bidrag försvunnit i något svart hål. Alla pengar har gått till verksamheten.

Nu när vi påtalat det felaktiga i hans påstående, är skadan skedd. Bilden av oss som en ”sluten”, ”sektliknande”, skola utan möjlighet till ekonomisk insyn är redan spridd. Det får vi dagligen exempel på genom frågor och kommentarer från elever, föräldrar, lokalpolitiker och utomstående. Och någon rättelse har vi varken sett eller hört.

I SVT-inslagen framförs även flera andra felaktiga påståenden och slutsatser baserade på gammal eller felaktigt använd statistik.

I en intervju med mig har dessutom gjorts en tvivelaktig redigering som troligen varit avsedd att misstänkliggöra mig för att vilja dölja något. Men varken jag eller skolan har något att dölja, vare sig ur ekonomisk eller annan synvinkel.

Det ska också sägas att jag/vi anser att en del av själva kritiken som framförs i inslagen är berättigad. Vi har som jag, och alla på skolan vet, haft bråk mellan elever på raster och problem med att anställa kompetenta lärare som vill och kan arbeta mångkulturellt. Den kritiken återfinns i Skolinspektionens rapport i en ännu pågående inspektion, varför vi bemöter den där.

Annars är det just bristen på rättelser och tillrättalägganden som är den utlösande orsaken till att vi nu anmäler inslagen till Granskningsnämnden.

Vår plan för hur skolan ska kunna lotsa fram flera av våra nuvarande lärare till full behörighet och lärarlegitimation genom studier på arbetstid, rullar också vidare. Planen sjösattes för flera år sedan och har redan resulterat i att ett antal obehöriga lärare blivit behöriga och fått lärarlegitimation. Ytterligare fyra blir klara med studierna till hösten.

Två lärarhögskoleutbildade och erfarna lärare som redan arbetar hos oss, ska omgående ansöka om lärarlegitimation. Den ena har 40 års erfarenhet som lärare och specialpedagog i den kommunala skolan.  Ytterligare en lärare som har akademisk utbildning från Finland och som arbetat som universitetslektor i Sverige, ska också ansöka om svensk lärarlegitimation.

Vi är idag 21 undervisande lärare på 143 elever. D.v.s. 6,8 elever per lärare. Inte över 10 som påståtts i ett av TV-inslagen. Rikssnittet är 12 elever per lärare. Vi har alltså nästan hälften så många elever per undervisande lärare som rikssnittet och lägre än de flesta andra kommunala skolor.

Fem modersmålslärare i arabiska, somaliska och kurdiska är inte inräknade. Till dessa kommer ett antal andra vuxna på skolan såsom rektor, kurator, skolsköterska, två administratörer och en vaktmästare.

Och med sju, kanske åtta ytterligare lärare med behörighet och legitimation är bilden betydligt ljusare än den som målas upp i inslagen i SVT Nyheter Öst där vår skola, med hjälp av gammal statistik, placeras på 35:e plats från botten.

Eftersom vi misslyckats med att få reportern att se denna bild av skolan, så känner vi oss tvingade att förmedla den på det här sättet.

Har du som läser det här några frågor, av vilket slag som helst, tveka inte att ta kontakt med mig eller Lärarförbundets kontaktperson på skolan, Anneli Hildén eller vårt skyddsombud, Siv Billström.

Isam Bardaqji

Kunskapsljuset

076-872 62 73

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.