SVT anmäld

Vi har anmält SVT-inslag till Granskningsnämnden

Idag har jag som huvudman för skolan Kunskapsljuset anmält en serie inslag i SVT Nyheter Öst till Granskningsnämnden. Jag vill att Granskningsnämnden granskar inslagen utifrån de pressetiska regler som gäller för SVT. Inslagen sändes alla i SVT1 och SVT2 i slutet av maj och början av juni med start den 22 maj. Inslagen förmedlar stark kritik mot skolans verksamhet de senaste åren.

Men det är inte själva kritiken vi vill att Granskningsnämnden ska granska. Kritik tål vi, men inte osanningar och falska påståenden. I inslagen förkommer, för oss allvarliga osakliga påståenden och faktafel.

Bland annat påstår reportern i ett inslag att skolan fått 23 miljoner i ”extrapengar” (strukturbidraget) utan att vare sig han eller någon annan kan granska vart pengar tagit vägen. Det är fel.

Vår skola, precis som alla andra friskolor som driver verksamhet för skattebetalarnas pengar, är skyldiga att redovisa vad vi gör med hela skolpengen, varav strukturbidraget är en integrerad del. De senaste fem åren har Skolinspektionen begärt in, fått och granskat vår ekonomi.

Våra ekonomiska rapporter till Skolinspektionen är offentliga handlingar och kan begäras ut av vem som helst, även av journalister.

Såvitt vi vet har inte reportern gjort detta inför sin s.k. granskning. Hade han gjort det hade han kunnat konstatera att vare sig strukturbidraget eller andra bidrag försvunnit i något svart hål. Alla pengar har gått till verksamheten.

Nu när vi påtalat det felaktiga i hans påstående, är skadan skedd. Bilden av oss som en ”sluten”, ”sektliknande”, skola utan möjlighet till ekonomisk insyn är redan spridd. Det får vi dagligen exempel på genom frågor och kommentarer från elever, föräldrar, lokalpolitiker och utomstående. Och någon rättelse har vi varken sett eller hört.

I SVT-inslagen framförs även flera andra felaktiga påståenden och slutsatser baserade på gammal eller felaktigt använd statistik.

I en intervju med mig har dessutom gjorts en tvivelaktig redigering som troligen varit avsedd att misstänkliggöra mig för att vilja dölja något. Men varken jag eller skolan har något att dölja, vare sig ur ekonomisk eller annan synvinkel.

Det ska också sägas att jag/vi anser att en del av själva kritiken som framförs i inslagen är berättigad. Vi har som jag, och alla på skolan vet, haft bråk mellan elever på raster och problem med att anställa kompetenta lärare som vill och kan arbeta mångkulturellt. Den kritiken återfinns i Skolinspektionens rapport i en ännu pågående inspektion, varför vi bemöter den där.

Annars är det just bristen på rättelser och tillrättalägganden som är den utlösande orsaken till att vi nu anmäler inslagen till Granskningsnämnden.

Vår plan för hur skolan ska kunna lotsa fram flera av våra nuvarande lärare till full behörighet och lärarlegitimation genom studier på arbetstid, rullar också vidare. Planen sjösattes för flera år sedan och har redan resulterat i att ett antal obehöriga lärare blivit behöriga och fått lärarlegitimation. Ytterligare fyra blir klara med studierna till hösten.

Två lärarhögskoleutbildade och erfarna lärare som redan arbetar hos oss, ska omgående ansöka om lärarlegitimation. Den ena har 40 års erfarenhet som lärare och specialpedagog i den kommunala skolan.  Ytterligare en lärare som har akademisk utbildning från Finland och som arbetat som universitetslektor i Sverige, ska också ansöka om svensk lärarlegitimation.

Vi är idag 21 undervisande lärare på 143 elever. D.v.s. 6,8 elever per lärare. Inte över 10 som påståtts i ett av TV-inslagen. Rikssnittet är 12 elever per lärare. Vi har alltså nästan hälften så många elever per undervisande lärare som rikssnittet och lägre än de flesta andra kommunala skolor.

Fem modersmålslärare i arabiska, somaliska och kurdiska är inte inräknade. Till dessa kommer ett antal andra vuxna på skolan såsom rektor, kurator, skolsköterska, två administratörer och en vaktmästare.

Och med sju, kanske åtta ytterligare lärare med behörighet och legitimation är bilden betydligt ljusare än den som målas upp i inslagen i SVT Nyheter Öst där vår skola, med hjälp av gammal statistik, placeras på 35:e plats från botten.

Eftersom vi misslyckats med att få reportern att se denna bild av skolan, så känner vi oss tvingade att förmedla den på det här sättet.

Har du som läser det här några frågor, av vilket slag som helst, tveka inte att ta kontakt med mig eller Lärarförbundets kontaktperson på skolan, Anneli Hildén eller vårt skyddsombud, Siv Billström.

Isam Bardaqji

Kunskapsljuset

076-872 62 73

Press meddelande 2017-06-28

Vi är som vi tidigare uttryckt enbart tacksamma för att Skolinspektionen finns och genomför regelbundna kontroller. Spontana reaktionen är att vi behöver fortsätta jobba aktivt och engagerat för att uppfylla dom krav som skollagen kräver.  

Vi ser allvarligt på bristerna som Skolinspektionen pekar på och har redan idag påbörjat större delen av åtgärdsarbetet. Skolinspektionen belyste flera punkter redan vid inspektionen tidigare i år – vissa av dom har vi en plan för sedan tidigare som vi ska dokumentera ännu tydligare till Skolinspektionen, andra har vi börjat sätta åtgärdsplaner för. Vi såg ingen anledning att vänta. Ett exempel på plan som finns, och som vi redan nu ser ett positivt utfall ifrån, är den för att säkra rätt behörighet bland lärare på skolan. Vi har fyra mentorlärare som nu går lärarutbildning - som sker på betald arbetstid och med skolans stöd - och som inom kort inte bara kommer att vara behöriga lärare utan också att ha svensk lärarlegitimation. Ytterligare tre lärare med lärarexamen men utan legitimation finns på skolan. De ska nu ansöka om lärarlegitimation och kommer därmed bli behöriga med legitimation inom kort. Så med andra ord har vi snart ytterligare minst sju kvalificerade lärare att tillföra statistiken. Och planen att rekrytera fler kommer vi självklart fortsätta att arbeta efter. Likaså kommer vi fortsätta att jobba aktivt med att vidareutbilda lärarkåren.

Det hör inte till ovanligheterna att en skola föreläggs vite om de inte tydligt visar på vidtagande av kraftfulla åtgärder. Så sent som igår skrev t ex NT om kommunala Viggestorpsskolan i Finspång som riskerar en miljon kronor i vite om de inte vidtar kraftiga åtgärder. Många fler exempel finns.

Vi ser inga problem med tidsramen då vi har kompetent personal som redan påbörjat arbetet. Arbetet på vår skola fortsätter - med fokus på att alltid bli bättre på det vi gör.

Att åtgärda bristerna är vår högsta prioritet. Vi har nu en arbetsgrupp som aktivt arbetar med att planera och dokumentera alla åtgärder som kommer att vidtas. Denna grupp kommer därefter att fortsätta arbeta som team och skifta fokus till att regelbundet se över våra rutiner och aktivt arbeta för att skolan bibehåller fokus på regelbunden uppföljning, dokumentation och information.


Isam Bardaqji

Huvudman

Svar till Sophia Jarl 2017-08-05

Sophia Jarl, din åsikt om skolan Kunskapsljuset - en skola som du i var och varannan mening belyser är muslimsk och en friskola - är solklart "släck” och ”lägg ner”. Din åsikt delgav du innan Skolinspektionens tillsynsrapport kom ut, direkt efter SVT Östnytts påhopp på vår skola för att vara mer exakt. Vår inbjudan kom redan då, så det har m a o aldrig varit vår mening att få dig att ändra någon uppfattning om Skolinspektionens rapport.
Det vi hoppades på då, och fortfarande gör, är att du som andra Norrköpings-politiker kommer och frågar oss personligen "Hur jobbar ni?", "Kan ni berätta er bild om detta som jag hört?", "Kan vi stötta på något sätt?". Skolans barn är ju trots allt Norrköpings barn. Och våra muslimska barn ska vara lika värda som alla andra barn i kommunen. Hade du valt att ta ett ordentligt ansvar som politiker hade du valt att granska media, prata med dina partikamrater, undersöka skola- och utbildningsläget i Norrköping överlag, ta dig tid att besöka skolorna och områdena där dom befinner sig och därefter börja agera – med hela bilden.

Jag har alltid haft förtroende för Skolinspektionen. Jag anser att de gör sitt yttersta för att ge huvudman och skolledare möjligheter att bli bättre. De är inte ute för att lägga ner skolor som inte går enligt Sophia Jarls personliga principer. Din agenda verkar vara emot friskolor med muslimsk profil. Jag hoppas inte, och tror heller inte, att finns många moderater som delar dina principer. Jag tror heller inte att det är rätt sätt att värva nya väljare på, varken för dig som enskild kandidat eller för partiet som helhet.

Skolan Kunskapsljuset bryter inte mot skollagar. Vänligen sätt inte en stämpel på vår skola Sophia Jarl. Skolan följer självklart skollagen, dock har vi brister som Skolinspektionen har gett oss tid att åtgärda. Skolan håller i skrivande stund på att göra sitt yttersta för att göra rätt för sig och följa Skolinspektionens rekommendationer.
Sophia Jarl vill tydligen inte vänta på resultatet av vårt förbättringsarbete. Hon har bråttom och vill lägga ner den muslimska friskolan. Jag undrar vad som skulle hända om Sophia Jarl hade mandatet att bedöma skolorna idag. Hade hon då lagt ner alla muslimska friskolor i Sverige.

Våra aktiviteter gäller båda flickor och pojkar. Sophia, du har missat en poäng här. Vår muslimska profil skiljer inte på flickor och pojkar i verksamheten. Ett av skälet med vår inbjudan var just att hjälpa till att bli av med fördomar om oss muslimer och vår muslimska friskola. Även poängtera att vi är en ideell förening, inte en ekonomisk förening som du envisas med att säga.

Om du har fler frågor, funderingar, kommentarer så vet du var vi finns. Vi har nu startat och vi väljer att lägga all vår tid och kraft på skolverksamheten och våra fantastiska elever. Med vår förra insändare och denna har vi nu framfört vad vi anser om din politik, samt tydliggjort att vi känner till din retorik!

Isam Bardaqji

Huvudman skolan Kunskapsljuset

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.