"Huvudmannens mail till Kjell Lundström på SVT/Östnytt"

 

Hej Kjell!

Som du vet så genomför Skolinspektionen en granskning av vår skola. Inspektionsbeslutet 2017-12-19 visade på brister i vår verksamhet som vi under våren arbetat för att åtgärda. Vill du veta exakt vad vi gjort för att åtgärda dessa brister, så vänd dig till Skolinspektionen som nu ska ha fått vårt svar/rapport om vilka åtgärder vi vidtagit under våren.  Sista svarsdatum var den 3 april.

Såvitt vi förstår måste handlingarna vara offentliga, varför det inte ska vara några svårigheter för dig att få ut hela rapporten.

Med hänvisning till att Skolinspektionens granskning är just pågående, avböjer vi att medverka i korta nyhetsinslag. Det gagnar varken oss eller SVT. Som du känner till så har vi anmält några av de inslag som sändes i SVT Nyheter Öst och Rapport i maj och juni förra året, till Granskningsnämnden då vi anser att de både innehöll faktafel och inte var opartiska. Vi väntar fortfarande på Granskningsnämndens beslut, som tyvärr dröjer.

Vi ser på nätet att SVT Nyheter Öst har valt att ta upp sin kampanj mot vår skola och att där på nytt förekommer faktafel med bl a felaktiga uppgifter över antalet elever per lärare respektive hur många lärare som har legitimation i ämnet/ämnena de undervisar i.

Vi skickar därför denna rättelse:

Skolan har idag 123 elever och 19 lärare, (varav fyra är modersmålslärare utan krav på legitimation), dvs på Kunskapsljuset idag går det 6,47 elever per lärare…inte 12 elever per lärare som SVT Nyheter Öst uppger i en artikel på webben.

Av de 14 undervisande (legitimationskrav) lärarna har 7 lärare lärarlegitimation i ett eller flera ämnen, dvs 50 procent… och inte 23 procent som uppges i SVT Nyheter Östs webbartikel.

Ytterligare två lärare har efter avslutat VAL-utbildning och examen från Linköpings universitet ansökt, och kommer med största sannolikhet att få sina legitimationer inom någon månad. Söktrycket på Skolverket är stort och handläggningen tar tid, ofta upp mot 6 mån från ansökan, vilket ligger helt utanför skolans kontroll. I väntan på sin formella behörighet undervisar båda lärarna i sina ämnen med full kraft och kompetens. När de båda får sin legitimation, har 64 procent av skolans undervisande lärare legitimation. 

1 av de fem återstående lärarna som undervisar utan legitimation har en Fil mag + didaktik i no, ma från Finland och har arbetat på Linköpings universitet med att utbilda lärare.

När sedan Skolinspektionens pågående inspektion avslutas och deras beslut kommit, ställer jag självklart upp på en intervju.

Med vänlig hälsning

Isam Bardaqji; Kunskapsljuset

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.