Fritidshemmet

Att barnen upplever att skoldagen hänger samman är något som är väldigt viktigt för oss. Därför vill vi att barnen upplever fritidsverksamhet som en naturlig förlängning av skoldagen.

Morgon
Fritidshemmet öppnar kl. 6.15 och är öppen tills dess att skolan börjar. Tanken är att barnen får en lugn start på morgonen i fritidshemmets lokaler där de kan välja att läsa, spela spel eller någon annan lugnare aktivitet.

Eftermiddag
Fritidshemmet har öppet från att skolan slutar till 17.30. Vi erbjuder olika aktiviteter inomhus såväl som utomhus. För att underlätta för barnens naturliga utforskande så är det viktigt att barnen har kläder efter väder.

Måltider på fritidshemmet
Frukost serveras 7.30–8.00. Mellanmål serveras 14.00–15.00.