E-post

Personuppgifter rörande anställda eller uppdragstagare hos leverantörer
Kunskapsljuset ärpersonuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, se nedan för kontaktuppgifter.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig
Vi samlar in dina personuppgifter som du själv delger oss i e-postmeddelandet, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna läsa ditt e-post, men även för att i förekommande fall svara alternativt att behandla din fråga eller fundering.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Vi lämnar ut personuppgifter till:

Om nödvändigt, andra bolag inom den koncern som skolan tillhör.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

Dina personuppgifter lämnas även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
Myndigheter, om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Personuppgifter som vi behandlar i e-postmeddelanden raderas frekvent, om inte uppgiften behövs för kopplat till andra i denna integritetspolicy beskrivna ändamål. I dessa fall behandlas personuppgifter i förhållande till det krav som anges i dessa delar.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Personuppgiftsansvarig är:
Skolan Kunskapsljuset- Föreningen Al Norr

organisationsnummer 820520-2318
Hagebygatan 180, 60362 Norrköping
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Badge
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.