Leverantörer

Personuppgifter hos leverantörer 

Kunskapsljuset är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, se nedan för kontaktuppgifter.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, från din arbetsgivare.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
För dig som anställd eller uppdragstagare hos leverantör
Dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare hos en leverantör till oss behandlas i enlighet med avtalet med leverantören för ändamålen fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare hos leverantör behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer (din arbetsgivare eller uppdragsgivare).

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som är anställd eller uppdragstagare hos leverantör för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter. Denna behandling utför vi med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Om du är en enskild näringsidkare
Om du lämnar dina personuppgifter till oss som enskild näringsidkare behandlar vi dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller att vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås. Vi behandlar också uppgifterna för att kunna administrera avtalet, ha löpande kontakt med dig samt för att kunna beställa och använda ditt företagstjänster.

Det är inte ett krav att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter kommer vi varken kunna ingå avtal, fullgöra vårt avtal, eller administrera avtalsförhållandet med dig.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Vi lämnar ut personuppgifter, om nödvändigt, till andra bolag inom den koncern som Kunskapsskolan tillhör. Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

Dina personuppgifter lämnas även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
Myndigheter, om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos.

Upphör din anställning eller ditt uppdrag hos leverantören eller gentemot oss avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från leverantören.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen. Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Personuppgiftsansvarig är:
Skolan Kunskapsljuset- Föreningen Al Norr

organisationsnummer 820520-2318
Hagebygatan 180, 60362 Norrköping
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Badge
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.