Personuppgifter om du söker jobb

Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, se nedan för kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet, polisbelastning register vid anställning, och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi baserar vår behandling på tre rättsliga grunder, nämligen (i) för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten, (ii) på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse), och (iii) samtycke.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom arbetsrätten:
Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat. För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju(-er). För att samla in och granska ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis. Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Kunskapsskolan ska kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke: För att genomföra rekryteringstester som utgör en del av rekryteringsförfarandet. För att spara dina uppgifter i en kandidatpool för framtida anställningar som kan passa dig. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav.

Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter delas med skolledning, och skoladministratör.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
I den del vår behandling grundar sig på en intresseavvägning behandlar vi som huvudregel inte dina personuppgifter efter att rekryteringsförfarandet är över. Vi behöver behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess för att tillvarata våra rättigheter enligt diskrimineringslagen. Vi sparar därför uppgifterna i ansökningshandlingarna i ett (1) år efter att ansökningsförfarandet är slut. Samtycker du till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida rekryteringsmöjligheter kommer vi att behandla dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.

 

Personuppgiftsansvarig är:
Skolan Kunskapsljuset- Föreningen Al Norr

organisationsnummer 820520-2318
Hagebygatan 180, 60362 Norrköping
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Badge
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.