Skolan Kunskapsljuset är en F-6 skola med kultur- och språkprofil. I nuläget har skolan 100 elever, inklusive fritidshemmet. På skolan arbetar en personalstyrka på ca 25 personer.

Skolan ligger i stadsdelen Hageby med närhet till Vrinneviskogen och Mirum biblioteket. Vi ser till elevens hela dag och strävar alltid efter att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor.  Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att nå de högsta resultaten. Vi har höga förväntningar på våra elever och de på oss. Vi söker nu en medarbetare med kunskap och vilja att utföra ett arbete som överensstämmer med skolans vision; ” Alla elever ska nå målen i Skolan Kunskapsljuset.” Fritidshemmet är fullt integrerat och fritidshemspersonalen följer eleverna under skoldagen.

Vi söker en lärare mot fritidshem eller en fritidspedagog på heltid till vårt fritidshem. Du kommer att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela dag på skolan och arbeta med att utveckla deras förmågor, kunskapsmässigt och socialt, som beskrivs i våra styrdokument.

Ditt uppdrag är indelat i tre större delar som utgörs av delaktighet i;

  1.  Skolsamverkan, elevernas verksamhet under skoldagen i samarbete med ansvariga lärare.
  2.  Skolgårdsverksamhetensom syftar till att trygga elevernas raster och sociala relationer.
  3.  Fritidshemverksamheten, elevernas verksamhet efter skoldagens slut i samarbete med övriga pedagoger på fritidshemmet.

Vi kan erbjuda:
En trevlig arbetsmiljö. Vi har diskussionsforum och ett tänk från förskola till skola. Vi har en trevlig utemiljö som utmanar och inspirerar till utveckling och lärande.

Kvalifikationer:

Fritidspedagog, lärare mot fritidshem. Erfarenhet av arbete på fritidshem meriterande.

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.