Uttalande från Huvudman Skolan Kunskapsljuset, 180920

Utfall Skolinspektionens - anmälan om vite till nämnden

Skolinspektionen har nu gått vidare med ärendet och ber om 350 000 sek i vite om de två kvarvarande punkterna sedan 2017s års inspektion inte åtgärdas. Vi respekterar självklart Skolinspektionens beslut.

Vår ambition är att fortsätta leva efter vårt förbättringsarbete samt klara de kvarvarande två punkterna i skolinspektionens rapport. Den resa vi gjort det senaste året med att åtgärda hela 20 av 22 punkter kan ingen ta ifrån oss. Inte heller det faktum att vi bedrivit och fortfarande bedriver en verksamhet med hjärta och passion bakom, endast med goda och hederliga intentioner - att bedriva ett lärande som ger våra elever den bästa möjliga starten på en vidare skolgång och start i vuxenlivet.

Vi har som sagt gjort en jätteresa. Vi har lärt oss, och implementerat många saker som andra skolor fortfarande saknar. Vi har även fler antal legitimerade lärare, högre kunskapsnivå bland personalen och vi är nu en del av Skolverkets ”Samverkan för bästa skola”-projekt vilket vi är jätteglada över.

Det som skiljer vår skola från andra har aldrig varit nivån på undervisning, antalet lärare eller arbetsförhållanden på skolan - förutsättningarna att bedriva skolverksamhet idag överlag har förändrats oerhört vilket sätter press på alla skolor. Det som skiljer vår skola från andra är att vi specifikt utsatts för ett mediadrev, och gjorts som ett slagträ i den politiska debatten – både av politiker och media. Man har medvetet och aktivt gett oss ett större negativt utrymme än andra. Trots den storm vi befunnit oss i så har vi åtgärdat hela 20 av 22 punkter! Vi är stolta över våra lärare, vår personal, elever och vårdnadshavare som bidragit och ser det som ett bevis på att vår skola är värd att finnas kvar.  

Huvudman,

Skolan Kunskapsljuset

Isam Bardaqji; Kunskapsljuset

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.