Skolan Kunskapsljuset startade sin verksamhet i januari 1998. Idag ligger skolan i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Skolan består av årskurs 1-6 samt förskoleklass. Idag går drygt 130 elever på skolan. Huvudman är den ideella föreningen ”föreningen Al-Noor”.

Kunskapsljuset är en friskola med inriktningen språk och kultur. Denna profil ger en mångfaldig miljö där barnen oavsett religiösa eller politiska tillhörigheter ges en gedigen och bra studiemiljö på lika villkor. Skolan arbetar utifrån barnets egen arbetsförmåga och arbetar mycket med svenska språket och elevens modersmål. Skolan erbjuder simundervisning från årskurs 2. Flickor och pojkar simmar var för sig. All mat som serveras på skolan är halal. Varje dag serveras ekologisk mjölk/vatten, sallad och hårt/mjukt bröd till lunchen. Skolan har en egen skolbuss som hämtar och lämnar eleverna i årskurserna F-3 och de elever som bor långt från skolan.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.