gift box making instructions woolworth south africa gift voucher lindt milk chocolate gift box vks fab coupon code

Utvecklingsarbete

Tillsammans med Skolverket gör vi på Skolan Kunskapsljuset en satsning för att förbättra hela skolverksamheten. Detta är ett 3-årsprojekt och målet är att bli en av Norrköping kommuns mest attraktiva skolor. De områden vi arbetar med under dessa år är:

  • Få allt fler elever att nå högre kunskapsresultat.
  • Att bygga upp en bättre arbetsmiljö på hela skolan för både personal och elever.
  • Att vidareutbilda personal och ge dem rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete.

Inledningsvis kommer skola vara med i de nationella skolutvecklingsprogrammet ”Läslyftet”. Hela skolan är involverade i detta på ett eller annat sätt och vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre på det vi gör. Med andra ord pågår stora förändringar i skolverksamheten och tanken är att skolan ska ha genomfört stora förändringar tills projektet går i hamn år 2021.