Utvecklingsarbete

Tillsammans med Skolverket gör vi på Skolan Kunskapsljuset en satsning för att förbättra hela skolverksamheten. Detta är ett 3-årsprojekt och målet är att bli en av Norrköping kommuns mest attraktiva skolor. De områden vi arbetar med under dessa år är:

  • Få allt fler elever att nå högre kunskapsresultat.
  • Att fortsätta utveckla arbetsmiljön på hela skolan för personal och framför allt lärmiljön för elever.
  • Att vidareutbilda personal och ge dem rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete.

Inledningsvis kommer skola vara med i de nationella skolutvecklingsprogrammet ”Läslyftet”. Hela skolan är involverade i detta på ett eller annat sätt och vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre på det vi gör. Med andra ord pågår stora förändringar i skolverksamheten och tanken är att skolan ska ha genomfört stora förändringar tills projektet går i hamn år 2021. Förändringar som gjorts på skolan hittills är vi både glada för och mycket stolta över.