?> Kunskapsljuset – En skola för kunskap, samarbete och ansvar.

Skolan där respekt, ansvar och samarbete leder till kunskap och glädje

Pressmeddelande

Norrköping, den 6 januari 2022

Skolan Kunskapsljuset stänger på fredag den 7/1, exakt 24 år efter öppning. Vi har ledsna barn som inte får återvända till sina vänner efter jullovet, upprörda föräldrar och förtvivlad personal som inte får återvända till sina kära elever eller sin arbetsplats. Vi har inga intäkter men alla kostnader samtidigt som vi vill lägga all kraft på att få upprättelse i domstol.

 

Den 15 december överklagade vi Skolinspektionens beslut att omedelbart stänga vår skola Kunskapsljuset. Dessvärre har domstolen avslagit vår begäran om att verksamheten ska få bedrivas under tiden överklagandet prövas. Sista avslaget meddelades 30 december och det innebär att skolverksamheten stängs från och med 7 januari.

 

Vi anser att Skolinspektionen har gjort fel när de beslutade att stänga oss. Inga av de påstådda bristerna har gått ut över skolverksamheten eller eleverna, och beslutet grundar sig på tänkbara risker som skulle kunna hända ”på sikt” utan närmare förklaring. Hur kan det då vara nödvändigt att stänga omedelbart istället för att ge oss rimlig tid att förbereda en stängning under domstolsprocessen? En vinst i domstolen innebär att vi återfår tillståndet att driva skola men stängningen på fredag innebär att vi tvingas starta om på nytt även om vi vinner.

 

Stängningen innebär också att vi inte längre får någon elevpeng. Det vi har kvar efter 24 års verksamhet är allt vårt ansvar och alla våra skyldigheter, som vilket företag som helst. Vår personal har rätt till lön under sin uppsägningstid. Våra lokalhyror löper på. Våra leverantörer ska ha betalt. Vilka andra företag i landet har budget och beredskap för risken att utan förvarning förlora hela sin intäkt? Den som bedriver skolverksamhet för det allmänna idag måste alltså spara en årsomsättning, rätt som det är kan du stå där med allt ansvar och alla kostnader men utan intäkter.

 

Skolinspektionens beslut baserades på brister som vi i flera delar håller med om men som vi sedan länge åtgärdat. Och då det ändå inte räckte har vi bytt styrelse för att visa att det man säger är omöjligt faktiskt är möjligt. Det finns mycket mer som vi gjort men som inte vi fått möjlighet att varken presentera eller påvisa i praktiken, både vad gäller styrelsen och de npedagogiska verksamheten. Det känns djupt orättvist att i ett sådant läge få ett beslut om att stänga istället för att få fortsätta förbättringsarbetet. Skolinspektionen är en tillsynsmyndighet vi har sett som en resurs att få stöd av, där vi fått goda råd och hjälp för att ytterligare förbättra verksamheten. Att Skolinspektionen nu valt att istället agera som att vi ska bestraffas är inget annat än en oerhörd besvikelse.

 

Den nya ägar- och ledningsprövningen som trädde i kraft 2019 har uppenbarligen blivit ett verktyg som Skolinspektionen kan använda för att i efterhand bestraffa skolledningar för två redan upptäckta och åtgärdade brister. Det innebär i praktiken oerhört allvarliga konsekvenser för alla som är huvudmän för friskolor, men det som allra mest förvånar är att sådana här beslut kan fattas utan hänsyn till eleverna. Elevernas mående och trygghet bordevara Skolinspektionens högsta prioritet, men intresset av att stänga friskolor verkar gå före.

 

Att Skolinspektionen haft ett nära samarbete med kommunen om detta långt innan vår kännedom råder det inga tvivel om. Men att planera en snabb kommunikation och omplacering räcker inte för att uppfylla Barnkonventionens krav.

 

Det går inte att förstå varför vi till exempel inte har beviljats att även driva skolan vårterminen ut. Då hade eleverna fått möjlighet att besöka andra skolor och tillsammans med sina vänner välja något som passar. Elever som ska börja högstadiet hade kunnat göra det utan att byta skola en termin innan detta stora steg. 

 

Vi hade kunnat säga upp personal, och tillsammans med facket hjälpa till med omställningar och hitta alternativ för dem under uppsägningstiden. Våra leverantörer och hyreskontrakt hade kunnat få en rimlig uppsägningstid och schysst behandling.

 

Vi kan inte förhindra stängningen på fredag, men vi ska göra allt för att stötta våra elever och deras föräldrar. Vi kommer slåss för att till varje pris undvika konkurs och för alla de som drabbas till följd av dessa beslut. Vi ska göra allt för att backa vår personal och jobba tillsammans med facket för att hjälpa dem. Vi ska jobba stenhårt för att visa domstolen att Skolinspektionen saknat grund för sitt beslut och att det i vilket fall nu inte längre finns sådana problem – och det varken inom den tidigare eller nya styrelsen, eller på annat vis inom skolverksamheten.

 

Önskas ytterligare information eller kommentarer om detta är ni välkomna att kontakta oss per email i första hand. Eventuella intervjuer bokas i förväg.

 

Vänliga hälsningar,

Nya styrelsen Föreningen Al-Noor Al-Islamia, Skolan Kunskapsljuset

 

Pressfrågor skickas till media@kunskapsljuset.se

 

Skolan Kunskapsljuset

Kunskapsljuset är en friskola med inriktningen språk och kultur. Denna profil ger en mångfaldig miljö där barnen oavsett religiösa eller politiska tillhörigheter ges en gedigen och bra studiemiljö på lika villkor. Skolan arbetar utifrån barnets egen arbetsförmåga och arbetar mycket med svenska språket och elevens modersmål.

Nyckelorden för Kunskapsljuset är samverkan, kunskap, respekt, kreativitet, ansvar och glädje.

Här på vår hemsida kan du läsa om skolan, vår verksamhet och vilka vi är. Vill du komma i kontakt med oss är du mer än välkommen att ringa, skicka e-post eller titta förbi.


Läs mer

Kunskapsljuset